ซ่อมแซมร่างกายด้วยเลือดตัวเอง Platelet Rich Plasma (PRP)
คือการนำเลือดมาปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษแล้วฉีดกลับเข้าไปบริเวณที่มีอาการปวด อักเสบช่วยลดอาการปวด และฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้
เหมาะสำหรับใช้รักษาผู้ที่มีอาการปวดหลัง,เอ็นร้อยหวายอักเสบ และผู้ที่เป็นโรคเข่าเสื่อม เป็นต้น
Package 8,900 บาท
จากราคาปกติ 10,500 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 132, 133