Platelet Rich Plasma (PRP)

Platelet Rich Plasma (PRP) หรือ Autologous Conditioned Plasma (ACP) เป็นนวัตกรรมการรักษาแบบทางเลือกแบบหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติของ “Growth Factor” ที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน และเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็นการใช้เลือดของผู้ป่วยมารักษาผู้ป่วยเอง ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อ โดยมีการใช้ในกลุ่มนักกีฬา ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาข้อ มาระยะหนึ่งแล้ว เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และปัจจุบัน ก็เริ่มใช้วิธีการนี้เพื่อความสวยงามมากขึ้น เช่นการปลูกผม ลดริ้วรอยบนใบหน้า เป็นต้น

วิธีการรักษาด้วย PRP นี้ จะเริ่มโดยการเจาะเลือดที่แขนของคนไข้ ประมาณ 15-20 CC. แล้วนำเลือดที่ได้ไปปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษ เป็นเวลา 5 นาที เพื่อคัดแยก Growth Factor จากนั้นแพทย์จะนำ Growth Factor ที่ได้ ฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการรักษา ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว

อาการใดบ้าง..เหมาะกับการรักษาด้วย PRP

1.อาการเจ็บกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง
2.โรคข้อเข่าเสื่อม
3.เอ็นร้อยหวายอักเสบ
4.เอ็นหัวไหล่อักเสบ
5.เอ็นข้อศอกอักเสบ
6.เอ็นบริเวณกระดูกสะบ้าอักเสบ
7.กลุ่มที่ปวดข้อ แตไม่ต้องการฉีดยา สเตอรอยด์ (Steroid)

ข้อดีของ PRP

1.ไม่มีสเตอรอยด์ ไม่มีอาการแพ้ และไม่มีผลข้างเคียง
2.เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองทางการแพทย์ ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย
3.ช่วยลดอาการอักเสบ และฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้
4.ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเลือด เนื่องจากเป็นเลือดของผู้ป่วยเอง และแยกทำรายบุคคล

ผู้ที่ไม่เหมาะสำหรับการรักษาด้วย PRP

1.ผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ,โลหิตจางขั้นรุนแรง
2.ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เช่น ไข้,ไอ,เป็นหวัด
3.ผู้ที่มีติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณที่จะทำหัตถการ
4.คนไข้ที่กินยาละลายลิ่มเลือด
5.โรคออโตอิมมูน ได้แก่ โรค SLE,โรครูมาตอยด์
6.โรคเก๊าท์
7.ตั้งครรภ์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังฉีด PRP

1.หลังการฉีดอาจมีอาการปวด – ตึง บริเวณตำแหน่งที่ทำการรักษา แนะนำให้ใช้ความเย็นประคบ เป็นเวลา 48 ชม. ร่วมกับการรับประทานยาบรรเทาปวด ได้แก่ Paracetamol / Tylenol เมื่อมีอาการปวด
2.หลังการฉีด PRP สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณตำแหน่งที่ฉีด

 

2019-03-07T17:46:01+07:00