พ.ร.บ.ไม่ต้องสำรองจ่าย

มี พ.ร.บ.ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองเบื้องต้น 30,000 บาท เพียง พ.ร.บ. ไม่หมดอายุ
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินศัลยแพทย์ ตลอด 24 ชม.
เอกสารประกอบการรับบริการ :
1.สำเนารายการจดทะเบียนรถ
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาใบบันทึกประจำวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: แผนกรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชัย
สายด่วน 1715 หรือโทร.(034)417-999 ต่อ 107, 108