คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมว่า
ทำไมลูกถึงโตก่อนวัย

  • เสียงแตกหนุ่มเร็ว
  • มีหนวด มีกลิ่นตัว เป็นสิวเร็ว
  • มีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี
  • ส่วนสูงเพิ่มขึ้นเร็ว

การเป็นหนุ่มเป็นสาวโตก่อนวัย
คือกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน

เกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ
ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

เช็คความเสี่ยงเตรียมความพร้อม
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะหนุ่มสาว
ราคาเริ่มต้น 600.-

(+66)34-417-999 ต่อ 9211, 9212
สายด่วน: 1715