สัญญาณเตือนหนุ่มสาวก่อนวัย
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะหนุ่มสาว

  • ตรวจเอกซเรย์อายุกระดูก ราคา 600.-
  • ตรวจภาวะความเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ราคา 8,400.-
  • ตรวจคัดกรองภาวะขาดโกรทฮอร์โมน ราคา 6,400.-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทร. (034) 417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715