fbpx

โครงการ Premed Project

กลุ่มนักเรียนนานาชาติระดับมัธยมปลาย ในนามมูลนิธิ Friend for Asia ที่สนใจศึกษาต่อด้านการแพทย์ ในโครงการ Premed Project ได้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชัยในแต่ละแผนก พร้อมพูดคุยกับแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับอาชีพในอนาคต โดย นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้จะมีมาเยี่ยมชมถึง 4 คณะ ด้วยกัน

2019-07-08T13:18:53+07:00