รู้ผลไว ไม่ต้องเจาะเลือด แค่สะกิด
โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังโดยวิธีสะกิด (Skin Prick Test)
– การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอาหาร (Skin Prick Test : Food Allergen)
– การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังเพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ (Skin Prick Test : Aeroallergen)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คลินิกภูมิแพ้เด็ก โทร. (034) 417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715