โรงพยาบาลเอกชัย มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง นายแป้น แฟ้มคลองขอม โดยอาศัยอยู่ เขตตำบลโคกขาม ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากภาวะโรคประจำตัว รวมถึงการตัดขา จากอุบัติเหตุ โดยทีมช่างและหน่วย EMRC เดินทางไปเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเพื่อส่งมอบ และมีบุตรสาวคุณแป้น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา