จิตเวชทั่วไป ในผู้ใหญ่

โรคจิตเวชในผู้ใหญ่ เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดหรือทุเลาได้ เกิดได้จากทั้งสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุลและปัจจัยภายนอกต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่บกพร่องในกิจวัตรต่าง ๆ หรือเกิดความทุกข์ทรมาน หลายคนอาจไม่รู้ว่าตัวเองป่วย หรือบางคนรู้แต่ไม่มาพบแพทย์ ทำให้อาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ และรักษายากขึ้น

การสังเกตอาการคนรอบข้างรวมถึงตัวเองเกี่ยวกับภาวะทางจิตเป็นเรื่องสำคัญ หากพบความผิดปกติหรือส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ควรรีบปรึกษาจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยและวางแผนรักษาก่อนเกิดอาการรุนแรง

โรคทางจิตเวชมีทั้งโรคที่เกิดจากภาวะจิตใจ และ ที่เกิดจากการป่วยทางกาย

จิตเวชที่เกิดจากภาวะจิตใจ ได้แก่

 • ภาวะความเครียดจากการทำงาน(Burn out)
 • โรคซึมเศร้า (Depressive Disorders)
 • โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) เช่นกังวลต่อการเข้าสังคม กังวลต่อสถานการณ์ หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • โรคแพนิค (Panic Disorder) เป็นโรคที่มีความกังวลอย่างมาก จนถึงขั้นกลัวไม่สามารถทนต่อสิ่งที่กลัวได้
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder) พฤติกรรมที่ย้ำทำ เช่น การดึงผม การแกะเล็บ แกะผิวหนัง เป็นต้น
 • โรคเครียดจากการเจอเหตุการณ์ที่รุนแรง (Acute Stress Disorder)
 • โรคจิตเภท (psychotic Disorder) ผู้ที่มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน พูดคนเดียว
 • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • ปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การกินไม่หยุด การควบคุมความโกรธไม่ได้ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 • ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้
 • ปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติในผู้สูงอายุ
 • ปัญหาการสูบบุหรี่ และเสพสารเสพติดอื่นๆ (Substance use Disorder)
 • โรคนอนไม่หลับ(Insomnia)

จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย ได้แก่

 • ปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรม ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังทางกาย เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคต่อมไร้ท่อ โรคที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรังตามบริเวณต่างๆของร่างกาย
 • ผู้ที่มีโรคทางสมอง ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยน เช่น โรคเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ อุบัติเหตุทางสมอง เนื้องอกในสมอง โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน(Parkinson)

โรงพยาบาลเอกชัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต เพื่อเป้าหมายคือดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขด้วยทีมงานจิตแพทย์ทั่วไปผู้ใหญ่และจิตแพทย์เด็ก เราอยากเห็นรอยยิ้มท่านอีกครั้ง

ปรึกษานัดพบจิตแพทย์

ได้ที่ คลินิกสุขภาพใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 034-417-999 หรือสายด่วน 1715 ต่อ 110, 111