ต้อเนื้อ รักษาได้…อย่ารอ

  • ผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium) ข้างละ 17,000 บาท
  • ผ่าตัดต้อเนื้อแบบปลูกถ่ายเยื่อบุตา (Pterygium excision Conjunctival graft) ข้างละ 22,000 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่ายากลับบ้านแล้ว
  2. ราคาแพ็คเกจดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยนอก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์จักษุ โทร. 034-417-999 ต่อ 277 สายด่วน 1715