จุลศัลยกรรม คืออะไร

เป็น การผ่าตัดเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กมากๆ ที่จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงมาช่วยในการมองขณะทำการผ่าตัด ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของเส้นเลือด และเส้นประสาท
เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่มีลักษณะการใช้งานที่พิเศษ มีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อน มีการเคลื่อนไหวที่พิเศษ ใช้งานได้ตั้งแต่งานหยาบๆ เช่นการหยิบจับธรรมดา ไปจนถึงงานละเอียดมากๆ เช่น งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างๆ ที่เล็กมาก ทำให้มือของมนุษย์มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีศัลยแพทย์เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดด้วยเทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกแขนงหนึ่งด้วย จึงจะสามารถรักษามือที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคทางด้านจุลศัลยกรรม ใช้ในการผ่าตัดใดบ้าง

    1. ใช้ในการต่ออวัยวะที่ขาดเช่น นิ้วขาด ต่อนิ้ว มือขาด แขนขาด
    2. ใช้ในการผ่าตัดสร้างเนื้อเยื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลาย
    3. ใช้ในการซ่อมสร้างเส้นประสาทที่ถูกทำลาย

Print

การรักษาการบาดเจ็บของมือและนิ้ว

มือและนิ้วเป็นส่วนของร่างกายที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยที่สุด การบาดเจ็บที่เกิดกับปลายนิ้วที่จำเป็นต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด บางครั้งก็ทิ้งความพิการที่ยอมรับได้ยาก การช่วยให้มือและนิ้วยังใช้งานได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การบาดเจ็บอย่างไรที่ควรได้รับการผ่าตัดด้วยเทคนิคจุลศัลยกรรม

  1. สภาพของอวัยวะที่ขาดนั้นต้องไม่เสียหายยับเยินจนเกินไป
  2. คนไข้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงดีและสามารถทนต่อการผ่าตัดนานๆได้
  3. การเก็บรักษาเนื้อเยื่อส่วนที่ขาดต้องเก็บมาอย่างถูกวิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเอกชัย
โทร 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 132, 133