ห้องพักรับรอง

หมายเหตุ :

  • การคิดค่าห้อง เริ่มคิดตั้งแต่เวลาเข้า ADMIT ชนเวลาเข้าของอีก 1 วันเป็นเวลา 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน
  • ห้องสังเกตอาการ (OBSERVE) เป็นอัตราเหมาจ่าย รวมค่าห้องพร้อมอาหาร 1 มื้อ ภายใน 6 ชั่วโมง กรณีเกินเวลาจะตัดเข้าระบบเป็นคนไข้ใน (ADMIT) ตามปกติ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิ พรบ.ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • สิทธิ กองทุนฯ ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • ราคานี้รวม ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ห้อง VVIP (A506)

ห้อง VVIP (A606)

ห้อง VIP (A 507)

ห้อง VIP (A 607)

ห้อง Grand Suite

ห้อง Deluxe Superior

ห้อง Superior A6

ห้อง Superior A4

ห้อง Studio (ห้องรอคลอด)

ห้องคู่ (Twin Bed)

อัตราคาห้อง (อาคารกุมารเวช)
Room rate children’s center

ห้อง PREMIUM ROOM

ห้อง JUNIOR SUITE

ห้อง FAMILY SUITE

ห้อง PREMUIM GARDEN ROOM

ห้อง JUNIOR GARDEN SUITE

ห้อง FAMILY GARDEN SUITE