ห้องพักรับรอง

หมายเหตุ :

  • การคิดค่าห้อง เริ่มคิดตั้งแต่เวลาเข้า ADMIT ชนเวลาเข้าของอีก 1 วันเป็นเวลา 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน
  • ห้องสังเกตอาการ (OBSERVE) เป็นอัตราเหมาจ่าย รวมค่าห้องพร้อมอาหาร 1 มื้อ ภายใน 6 ชั่วโมง กรณีเกินเวลาจะตัดเข้าระบบเป็นคนไข้ใน (ADMIT) ตามปกติ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิ พรบ.ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • สิทธิ กองทุนฯ ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • ราคานี้รวม ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ห้อง Grand Suite

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
Grand Suite 8,900

ห้อง Suite

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
Suite 7,500

ห้อง V.I.P.

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
V.I.P 6,500

ห้อง Deluxe Superior

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
Deluxe Superior 5,800

ห้อง Deluxe

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
Deluxe 5,300

ห้อง Superior

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
Superior 4,500

ห้องเด็ก (Child Deluxe)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
ห้องเด็ก (Child Deluxe) 4,300

ห้องเดี่ยว (Single Room)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
ห้องเดี่ยว (Single Room) 4,000

ห้อง Studio

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
ห้อง Studio 3,500

ห้องคู่ (Double Bed)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง
ห้อง Studio 3,500

ห้อง Lounge

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง อาหาร
Lounge 1,500 อาหารเช้า 2 ท่าน

*ไม่มีบริการทางการแพทย์