ไวรัส RSV ภัยร้ายคุกคามเด็ก

///ไวรัส RSV ภัยร้ายคุกคามเด็ก

ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ส่วนบน จนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฟอยอักเสบ และอาจทำให้ปอดอัดเสบติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัวคลอดก่อนกำหนด มีโรคปอดเรื้อรัง โรคทางระบบประสาท โรคที่ทำให้เด็กขับเสมหะได้ไม่ดี กล้ามเนื้ออ่อนแรง  โรคหัวใจเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อไวรัส RSV จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นเพราะกลไกในการไอและขับเสมหะของร่างกายไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเด็กๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับเชื้อ RSV จะมีแนวโน้มเป็นโรคหอบหืดได้ในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพ่อแม่เป็นโรคหอบหืด หรือเด็กมีภาวะเกี่ยวข้องกับโรคหอบหืด เช่น แพ้อาหาร แพ้นม มีผื่นภูมิแพ้ โดยจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดได้ตั้งแต่ 5-13 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียง 12938931_s                       ลูกเป็นหวัดหรือติดไวรัส RSV ? เด็กที่ติดเชื้อไวรัส RSV  มักจะมีอาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล คัดจมูก แต่สิ่งที่พ่อแม่สามารถสังเกตเห็นว่าลูกติดเชื้อ RSV คือ

  • ไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น
  • อาการตายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม
  • อาจมีเสียงหายใจดังวี้ด ๆ
  • มีอาการซึม ไม่กินอาหารและน้ำ
  • มักจะหงุดหงิด กระวนกระวาย
  • มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือปลายมือปลายเท้าเนื่องจากร่างกายขาดอ๊อกซิเจน

    หากลูกมีอาการไข้สูงในช่วงที่ไวรัส RSV ระบาด ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจได้รับเชื้อ จึงควรพาไปให้คุณหมอตรวจเช็คอย่างละเอียด

2015-11-02T06:19:00+07:00