โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะ และมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 255914611008_1788962918011272_6965518812132823423_n

14639807_1789134234660807_6825419616439010455_n

14690999_1789205284653702_1643872418965718349_n