วิธีการเก็บนมแม่แช่ ช่องฟรีส ต้องห้ามรวมกับ อาหารอย่างอื่น หรือสามารถใส่กล่องเพื่องแยกไว้ต่างหากได้ แต่ต้องเป็นกล่องที่มีฝาปิดมิดชิด
วิธีการนำนมแม่ที่แช่เย็นมาใช้
1. แช่ช่องฟรีส เก็บไว้ได้นานสุดหลายเดือน อุณหภูมิต้องคงที่ ก่อนครบเวลาลูกกินนมประมาณ 1 ชั่วโมงให้นำย้ายมาช่องข้างตู้เย็นเพื่อทำการละลายเบื้องต้นก่อน และค่อยนำออกมาตั้งให้ละลายอุณหภูมิห้อง หรือแช่น้ำอุ่นเพื่อละลายก็ได้ ห้าม!!!! นำน้ำร้อนจัดมาอุ่นนมเด็ดขาด เพราะสารอาหารจากนมแม่จะหายไปหมดค่ะ
2. เเช่ช่องธรรมดา สามารถเก็บไว้ได้ไม่ควรเกิน 1-2 วัน ก่อนครบเวลาลูกกินนม ให้นำมาไว้ช่องข้างตู้เย็น เพื่อทำการละลายเบื้อต้น และต่อด้วยการละลายด้วยน้ำอุ่นแบบเดียวกันกับการแช่ฟรีส
3. ช่องข้างตู้เย็น สามารถเก็บนมไว้ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง การละลายก่อนลูกกินนม แบบเดียวกัน