สัญญาณเตือน ลูกน้อย…

  • ปวดท้อง
  • อาเจียน
  • กลืนติด

Package ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในเเด็ก ราคา 22,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1715 ต่อ 9211, 9212