เป็นเทคโนโลยีล่าสุดโดยไม่ต้องใช้ยาและเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเทคนิคการรักษานี้มีความปลอดภัยสูง

โดย Shockwave Therapy เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก ไปกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศชาย เพื่อให้มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายมีมากขึ้น เลือดจึงไปเลี้ยงมากขึ้น การตื่นตัวและการขยายขนาดของอวัยวะเพศชายจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้แข็งตัวนานขึ้น

อาการที่วินิจฉัยแล้วควรรักษาด้วย Shockwave Therapy

 1. ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction)
 2. อวัยวะเพศโค้งงอผิดรูป (Peyronie’s disease)

โปรแกรมรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Shockwave

เข้ารับการรักษา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทำต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

(จำนวนครั้งของการรักษาอาจขึ้นอยู่กับภาวะความรุนแรงของโรคหรือขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น)

ผลการรักษาด้วย Shockwave

 1. หลังการรักษาครั้งที่ 3-4 พบว่าความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา
 2. เพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่ ฟื้นฟูหลอดเลือดเก่า รวมถึงฟื้นฟูเนื้อเยื่อ (spongy) ในอวัยวะเพศชาย
 3. ลดพังผืดในอวัยวะเพศชาย
 4. ช่วยรักษาภาวะต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง (Chronic bacterial prostatitis)
 5. เพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อยา *PDE5 ทุกชนิด
  (*Phosphodiesterase-5 กลุ่มยารับประทานที่ใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ)
 6. อึด ทน นาน

อัตราค่าบริการ Shockwave Therapy

 • Shockwave therapy for ED 4,000 Shots  2,200 บาท
 • Shockwave therapy for ED 5,000 Shots  2,700 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร.034-417-999 สายด่วน 1715 ต่อ 132, 133

Shockwave Therapy