fbpx
 • ชุดตรวจ ATK / Antigen Test Cassette (TESTSEALABS) โดยน้ำลาย แบบอม ตรวจโดยวิธีการ Saliva Test - ไม่ต้องแหย่ จมูก - ง่ายต่อการทดสอบ - แม่นยำมากกว่า 95% - เห็นผลเร็วภายใน 15 นาที - ผ่านการรับรองจาก อย.ไทย ราคา 179 บาท (ค่าจัดส่งเหมาจ่าย 50 บาท) โปรโมชั่น 5 ชิ้น ขึ้นไป ส่งฟรี (ระยะเวลาจัดส่ง 3 วันทำการ) ซื้อด้วยตนเองที่ห้องยา ชั้น 1 อาคาร A อมใต้ลิ้นเพียง 2 นาที - ไม่ต้องเจ็บตัว - ไม่ต้องแหย่ - ไม่ต้องบ้วน
 • ทางโรงพยาบาลเอกชัย ได้สั่งจองวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ในการจองวัคซีนดังกล่าว คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 –  มิถุนายน 2565 จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
  • ราคาวัคซีน 1,650 บาท/เข็ม (ขนาด 100 ไมโครกรัม) รวมค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
  • ใบเสร็จค่าวัคซีนท่านจะได้รับในวันที่ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • ระบุ ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้จองเป็นรายบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จองในวันที่มารับบริการ และ ป้องกันการสวมสิทธิ์นำไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  เงื่อนไขการคืนค่าวัคซีนทางเลือก Moderna กรณีทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถฉีดได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หมายเหตุเพิ่มเติม
  • เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
  • วัคซีน Modernaเป็นวัคซีนประเภท mRNA นำเข้าจาก USA ผ่านองค์การเภสัชกรรม
  • แบบ 1 เข็ม เหมาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนตัวอื่นครบ 2 เข็มแล้ว ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และควรฉีดหลังจากฉีดครบ 2 เข็มแล้วห่างประมาณ 3 – 6 เดือน
  • แบบ 2 เข็ม เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนตัวไหนมาก่อน โดยเข็มที่ 2 จะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 4 สัปดาห์
  • หลังจากชำระแล้ว รอ SMS จากทางโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายรับวัคซีน ก่อนวันรับวัคซีน 2 วัน  หลังจากชำระเงินแล้วทาง รพ.จะอัพเดทรายชื่อประมาณ 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านชำระ  สามารถตรวจสอบวันฉีดวัคซีนได้ตามลิงก์นี้  https://bit.ly/3d0QiJF
  • ขอความกรุณาทุกท่านติดตามข้อมูลผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาล และรอรับ SMS เท่านั้น หลีกเลี่ยงการโทรสอบถามคิวเพื่อสงวนคู่สายสำหรับให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • วัคซีนทั้งหมดจะถูกฉีด ภายในเดือน มิถุนายน 2565

Go to Top