ชื่อ : นายแพทย์ศิระ เลาหทัย
ชื่อ : นายแพทย์ศิระ เลาหทัย
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– Cardiovascularthoracic resident programs in Ramathibodhi hospital, Thailand Session

– 2006-2011 Medical certificate in Ramathibodi hospital session

เวลาออกตรวจ :