ชื่อ : แพทย์แผนจีนสิริมา ฉายะโครต
ชื่อ : แพทย์แผนจีนสิริมา ฉายะโครต
ความชำนาญพิเศษ : –

เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 11.00 – 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201