ยกระดับการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการนอนหลับของบุคคล👥
ด้วยโปรแกรม
“ตรวจการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะนอนหลับ”
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้

  • นอนกรน
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • นอนหลับไม่สนิท หลับยาก
  • ง่วงนอนมากกว่าปกติ
  • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, และโรคความดัน

Package 11,000 บาท (รวมค่าห้อง 1 คืน)
หมายเหตุ:

  • กรณีผู้ตรวจมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 33
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

**ต้องติดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ในลมหายใจออกสุด (EtCO2) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
(+66)34-417-999 ต่อ 277
สายด่วน: 1715