ยกระดับการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการนอนหลับของบุคคล👥
ด้วยโปรแกรม
“ตรวจการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ขณะนอนหลับ”
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้

  • นอนกรน
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • นอนหลับไม่สนิท หลับยาก
  • ง่วงนอนมากกว่าปกติ
  • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, และโรคความดัน

Package 12,900 บาท (รวมค่าห้อง 1 คืน)”

กรณีผู้ตรวจ อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องตรวจวัดวามเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ในลมหายใจ ขณะหายใจออกสุด (EtCO2) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท

“Package 16,900 บาท (รวมค่าห้อง 1 คืน)”
*สำหรับเด็ก 4 – 15 ปี

** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
(+66)34-417-999 ต่อ 277
สายด่วน: 1715