โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในโครงการ Smart Family and MOM “ความร่วมมือดูแลคุณแม่ และลูกน้อย” โดยนายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย และคุณชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายช่องทางตัวแทน โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลเอกชัย

ทั้งนี้ โครงการ Smart Family and MOM “ความร่วมมือดูแลคุณแม่ และลูกน้อย”
เป็นการมอบความคุ้มครองกรมธรรม์อุบัติเหตุ(ส่วนบุคคล) ทุนประกัน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ 2,000 บาท สำหรับมารดาและบุตร ระยะเวลา 1 ปี โดยโรงพยาบาลเอกชัย ในฐานะโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำของสมุทรสาคร ที่มีความโดดเด่น ด้านการดูแลแม่และเด็กได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน มั่นใจถึงสิทธิประโยชน์เพิ่ม ที่จะมอบให้คุณแม่และลูกน้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ว่า
จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี