ความเครียด เป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติในการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ

ที่มีผลต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากการปรับตัวไม่ได้ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจอความขัดแย้งหรือมีสิ่งมากระทบร่างกายหรือจิตใจ

 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้าง ?

ปัจจัยภายใน

เกิดจากความรู้สึกภายในและจิตใจของตนเอง จากการมีโรคประจำตัว เช่น โรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวช ผู้ที่มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาเป็นเวลานาน หรือมีบุคลิกภาพบางอย่าง เช่น มีความวิตกกังวลมาก มีนิสัยคิดมาก หรือสารเคมีในสมองไม่สมดุล จึงทำให้เกิดอารมณ์เครียดและเศร้าง่าย

ปัจจัยภายนอก มักเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น

 • การทำงาน เกิดความกดดันในการทำงาน มีการแข่งขันในการทำงานสูง การเข้ากันไม่ได้กับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ ความเครียดจากความสัมพันธ์ อาจพบได้ทั้งคนรัก คู่ชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
 • ปัญหาสุขภาพ ความเครียดที่เกิดจากการมีโรคประจำตัวที่เป็นเรื้อรังมานาน อาจทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล หรือเกิดอาการต่างๆ ที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงมีอาการนอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ จนเกิดปัญหาต่อเนื่องได้
 • การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เกิดจากการเจอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตกะทันหันหรือไม่ทันได้ตั้งตัว เช่น การโดนไล่ออกจากงาน คนในครอบครัวเจ็บป่วย คนในครอบครัวหรือคนรักเสียชีวิต ส่งผลให้เกิดความเครียดได้มากขึ้นเช่นกัน

อาการทางร่างกายและจิตใจที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีความเครียด เช่น

 • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • มีอาการลำไส้แปรปรวน มีปัญหาทางระบบการย่อยอาหาร หรือท้องเสีย
 • มีอาการใจสั่นง่าย เหงื่อออกมาก
 • มีอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า ไม่อยากทำอะไร
 • ความดันโลหิตสูง
 • โกรธ หงุดหงิด ร้องไห้เสียใจง่าย
 • ไม่มีสมาธิ
 • มีอาการซึมเศร้า
 • รู้สึกวิตกกังวล

วิธีลดความเครียดทำได้อย่างไรบ้าง ?

 • ออกกำลังกาย
 • ผ่อนคลายด้วยการดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
 • นั่งสมาธิ ฝึกจิต ฝึกการหายใจ ลดความเครียด
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างอารมณ์ขัน คิดในแง่บวก
 • การนวดผ่อนคลาย
 • มีการวางแผนบริหารจัดการเวลาให้กับตนเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

คลินิกสุขภาพใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 034-417-999 หรือ สายด่วน 1715 ต่อ 110, 111