ชื่อ : นายแพทย์ธนิต ทวีบรรจงสิน
ชื่อ : นายแพทย์ธนิต ทวีบรรจงสิน
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : กระดูกหลังและคอ

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133