คือการค้นหาพรสวรรค์ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการเรียน การศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬา ด้านดนตรี รวมถึงทักษะด้านอื่นๆ ของเด็ก และเยาวชน

ซึ่งโปรแกรม WISDOM8Genius ได้รับการรับรองด้านคุณค่าและและความน่าเชื่อถือจากศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

**โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า รพ.เอกชัย** จากราคาปกติ 15,000 บาท/ท่าน เหลือเพียง 4,500 บาท/ท่าน (สแกนที่ รพ.เอกชัย เท่านั้น)

หากสนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.wisdom8genius.com
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ LINE Official Account : @wisdom8genius

โทร.08-9811-4554
และในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 นี้ เวลา 10.00 – 15.00 น. ทาง WISDOM8
Genius มีการตั้งบูธจัดกิจกรรมแจกของเล่นเด็ก และเข้ารับบริการสแกนลายนิ้วมือสำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนกับเราไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะ