ฉันเป็นอัลไซเมอร์ หรือเปล่านะ
หลง ๆ ลืม ๆ

  • วางของไม่เป็นที่เป็นทาง
  • สับสนเวลา สถานที่
  • มักพบในผู้สูงอายุ

หากคุณมีอาการเหล่านี้แนะนำพบแพทย์
เพื่อตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

เพื่อประเมินการทำงานของสมองในแต่ละด้านว่ามีความผิดปกติทางสมองหรือไม่

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์
ด้วย MOCA, TMES TEST โดยแพทย์ด้านระบบประสาท

ราคา 1,100 บาท
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
(+66)34-417-999 ต่อ 110, 111