กดจุดด้วยเม็ดผักกาด ทางแพทย์จีนถือว่าหูนั้นมีรูปร่างเหมือนทารกที่อยู่ในท้อง และนับเป็นจุดหนึ่งในการสะท้อนอาการของอวัยวะภายในร่างกาย หากใช้การรกดนวดหรือปักเข็มลงบนจุดใดจุดหนึ่งบนใบหู ก็สามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะนั้นๆ ได้ หรือการใช้เม็ดผักกาด กดจุดแทนที่เข็มบริเวณใบหู ก็เป็นอีกวิธีในการกดจุดรักษาโรคได้
คลินิกฝังเข็ม โทร. 1715 ต่อ 201