นพ.กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ต้อนรับ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข, นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมตัวแทนจาก สนง.สาธารณสุขสมุทรสาคร

ในการเยี่ยมชมความความพร้อมของพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 ที่ทางโรงพยาบาลเอกชัย ได้จัดไว้บริเวณ ชั้น 1 อาคารกุมารเวช โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ แสดงถึงความพร้อมของโรงพยาบาลฯ ในการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากจุดลงทะเบียนจนถึงจุดให้บริการ อยู่ในพื้นที่เดียวกัน (One Stop Service) และใกล้ที่จอดรถ รวมถึงการจัดพื้นที่ที่แยกจากผู้ป่วยอื่น ยิ่งเพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ที่จะมารับวัคซีนในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้การให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป โดยเบื้องต้นจะให้บริการกับบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล กลุ่มเสี่ยง และพร้อมให้บริการการวัคซีนกับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับสิทธิ์ ตามประกาศของทางภาครัฐต่อไป