วัคซีนเสริมสำหรับเด็กสำคัญอย่างไร?

เด็กๆ เป็นวัยที่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆน้อยกว่าผู้ใหญ่ ในปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

 

วัคซีนเสริมในเด็กที่แนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ คือ

วัคซีนป้องกันเชื้อโรต้า

  • วัคซีนชนิดป้อนหยอด เริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ป้องกันท้องเสียจากไวรัสโรต้า

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (นิวโมคอคคัส)

  • ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ที่ทำให้เกิดปอดอักเสบ หูอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  • เริ่มรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป แนะนำฉีดกระตุ้นทุกปี ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

วัคซีนป้องกันสุกใส

  • เริ่มรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ช่วยลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบ สมองอักเสบ จากไวรัสสุกใส และลดจำนวนกระจายของตุ่มแผล ซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นได้

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ

  • เริ่มรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ที่ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกัน

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)

  • เริ่มรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ทั้งในเพศชายและหญิง ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • ป้องกันก่อนการสัมผัสโรค ถูกสุนัข แมว กระต่าย กัด เป็นต้น

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

  • เริ่มรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 9-45 ปี ฉีด 3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12 แนะนำในผู้ที่มีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนรับวัคซีนจะได้ผลดี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกควรตรวจเลือดก่อนการรับวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการรับวัคซีนเด็ก

  • พาเด็กๆ มารับวัคซีนตามนัดทางโรงพยาบาล หากไม่สามารถมาได้ หรือไม่สบาย มีไข้ แจ้งเลื่อนเพื่อให้แพทย์ปรับตารางการฉีดวัคซีนให้ตามความเหมาะสม ไม่แนะนำมาฉีดวัคซีนก่อนนัด เนื่องจากระยะห่างระหว่างการกระตุ้นของวัคซีนที่สั้นเกินไปจะมีผลให้ภูมิต้านทานโรคขึ้นน้อยกว่าปกติ ถ้ามีประวัติแพ้ยาหรือเคยมีอาการผิดปกติรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น ผื่น ลมพิษ ชัก ไข้สูง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนได้รับวัคซีนครั้งต่อไป

ข้อมูลโดย
พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เด็กสุขภาพดี ชั้น 2 อาการกุมารเวช โรงพยาบาลเอกชัย
โทร. (034) 417-999 สายด่วน 1715 ต่อ 9211, 9212

ศูนย์กุมารแพทย์ https://www.ekachaihospital.com/th/child-center/
กุมารแพทย์ https://www.ekachaihospital.com/th/doctors/pediatrics/