เด็กเล็กๆ แนะนำให้มารับวัคซีนตามกำหนดนัด เนื่องจากยังมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ยังมีไม่มาก ร่างกายต้องการระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค และวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับหลายเข็ม ดังนั้น ไม่ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนเกินระยะเวลาที่แนะนำ หากมีความจำเป็นควรปรึกษาแพทย์ รวมถึงวัคซีนเสริมบางตัว กำหนดช่วงอายุไว้ เช่น วัคซีนหยอดโรต้าป้องกันท้องเสีย กำหนดอายุรับจนครบคอร์สเสร็จสิ้นต้องไม่เกินอายุ 8 เดือน เป็นต้น

ช่วงโควิด การรับวัคซีนเสริมตัวไหนบ้าง
จากข้อมูลปัจจุบัน (มกราคม 2564) ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิดที่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก ส่วนวัคซีนเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคอื่นๆ ยังมีความจำเป็นสำหรับเด็ก และยังคงแนะนำให้ผู้ปกครองพาลูกมารับวัคซีนเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ร่วมด้วย

ปลอดภัยจากการมารับวัคซีน
ผู้ปกครองควรเลือกโรงพยาบาลที่มีการดูแลความสะอาด ไม่แออัด แยกโซนเด็กสุขภาพดี ออกจากเด็กป่วยชัดเจน เพื่อรักษาการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social Distancing) รวมถึงพาลูกมารับวัคซีนขณะที่ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงดี ไม่มีภาวะป่วย เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนได้สูงสุด

ข้อมูลโดย : พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคผิวหนังเด็ก