คุณพ่อ คุณแม่ควรรู้ เด็กเล็กอายุน้อยว่า 2 ปี เสี่ยงเป็นโรคไอพีดี (IPD) มากกว่าผู้ใหญ่ “เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส” คือ
ภัยเงียบตัวร้ายที่ไม่ควรวางใจ หากติดแล้วส่งผลรุนแรงต่อชีวิต ปกป้องลูกน้อยด้วย วัคซีนโรคปอดอักเสบ IPD (Invasive Pneumococcal Disease)

10 สายพันธุ์ Synflorix
1 เข็ม ราคาเริ่มต้น 2,400 บาท

13 สายพันธุ์ Prevnar
1 เข็ม ราคาเริ่มต้น 3,190 บาท

ใหม่ล่าสุด!!
15 สายพันธุ์ Vaxneuvance
1 เข็ม ราคาเริ่มต้น 3,890 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:ศูนย์เด็กสุขภาพดี
(+66)34-417-999 ต่อ 9211
สายด่วน:1715