ไวรัส RSV Respiratory Syncytial Virus หรือ RSV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดติดเชื้อระบบทางเดินหายใจระบาดช่วงฤดูฝนถุงต้นฤดูหนาว ส่งผลให้หลอดลมฝอยอักเสบ และปอดอักเสบติดเชื้อกรณีเด็กมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวเมื่อติดเชื้อจะยิ่งรุนแรง และมีแนวโน้มเป็นโรคหอบหืดได้ในอนาคต

ติดต่อ

โดยการ ไอจาม และการสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย เข้าผ่านทาง จมูก ปาก เยื่อบุตา และสัมผัสสิ่งของอื่นๆ ต่อจากผู้ที่มีเชื้อ RSV

อาการ

เริ่มแรกเหมือนไข้หวัด มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล คัดจมูก ที่เพิ่ม คือ

 1. ไอมาก
 2. เสมหะเยอะ เหนียวข้น
 3. หายใจหอบเหนื่อย
 4. เสียงหายใจดังวี้ดๆ
 5. ซึมลง ร้องกวน
 6. มีสีเขียวคล้ำที่ริมฝีปาก และปลายมือเท้า

ป้องกัน

 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด
 2. หลีกเลี่ยง การพาน้องๆ ไปในพื้นที่สาธารณะ
 3. สวมหน้ากากอนามัย
 4. แยกลูกๆ ที่ไม่สบายออกจากกัน เพื่อลดการติดต่อ
 5. ทำความสะอาดที่พักให้สะอาดอยู่เป็นประจำ
 6. สังเกตอาการลูกๆ หลังกลับจากโรงเรียนหรือที่สาธรณะอยู่เสมอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศุนย์กุมารเวช โทร. (034)417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715