วัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก

วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก

ตรวจสารก่อภูมิแพ้

โปรแกรมการตรวจเสริมสำหรับเด็ก

โปรโมชั่นวัคซีนสำหรับเด็ก

กุมารแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางกุมารแพทย์ : https://www.ekachaihospital.com/th/doctors/pediatrics/

โทร.(034) 417-999 ต่อ 9211 สายด่วน 1715
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : https://lin.ee/xmD8R7D