คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเอกชัย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และหน่วยงานเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมถวายปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค แบ่งปันน้ำใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ🙏🏻💕
.
✨โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปัญฺโญ) รับบิณฑบาต ณ โรงพยาบาลเอกชัย ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 -15.00 น.✨
.
🔹🔸ทั้งนี้ท่านเจ้าคุณอลงกต จะเข้ามารับบิณบาตอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 -15.00 น.🔸🔹