การบริการ
ให้บริการด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา ทางด้านสูติศาสตร์ และนรีเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • สูติศาสตร์ ให้บริการการวินิจฉัยการตั้งครรภ์  การดูแลในระยะตั้งครรภ์ การตรวจติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ การคลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การอบรมการปฏิบัติตนภายหลังการคลอด การออกกำลังกายภายหลังการคลอด การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด การรักษาภาวะมีบุตรยาก การแก้หมัน เป็นต้น
 • นรีเวชกรรม ให้บริการดูแลสุขภาพและปัญหาของสุขภาพสตรี  ตรวจรักษาภาวะประจำเดือนผิดปกติ ตรวจรักษาการอักเสบ/เนื้องอกในระบบสืบพันธ์สตรี ตรวจรักษามะเร็งระบบสืบพันธ์สตรี การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง/การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง การให้คำปรึกษาสตรีวัยทอง
IMG_7153_resized

งานสูติศาสตร์ให้บริการ

งานนรีเวชกรรม

 • ตรวจรักษาภาวะประจำเดือนผิดปกติ
 • ตรวจรักษาการอักเสบ/เนื้องอก ในระบบสืบพันธุ์สตรี
 • ตรวจรักษามะเร็ง ระบบสืบพันธุ์สตรี
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง/การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
 • การให้คำปรึกษา สตรี วัยทอง

ห้องตรวจ

 • ทางศูนย์มีห้องตรวจ 3 ห้อง พร้อมห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัว ระหว่างการตรวจ
 • ห้องรอคลอด 4 ห้อง พร้อมห้องน้ำในตัว ญาติสามารถเยี่ยมได้เพื่อความเป็นส่วนตัว
 • ห้องผ่าตัดคลอด และทีมผ่าตัดที่พร้อมให้การบริการ
 • แผนกบริบาลทารกแรกเกิด พร้อมระบบป้องกันบุคคลภายนอก
 • หน่วยบริบาลทารกปริกำเนิด โดยทีมแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง

เครื่องมือทางการแพทย์

โรงพยาบาลฯ มีเครื่องมือให้บริการด้านสูติ-นรีเวชที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวน์ 2 มิติ  เครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ กล้องส่องตรวจปากมดลูก (colposcope) รวมถึงเครื่องตรวจติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ และมีห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องรอคลอด 4 ห้อง ห้องผ่าตัดคลอด และทีมผ่าตัดที่พร้อมให้การบริการ

เวลาทำการ

ศูนย์สูติ – นรีเวช และผู้มีบุตรยาก โทรศัพท์ 034-417-999  สายด่วน 1715 ต่อ 158, 221, 222

ทีมแพทย์สูติ-นรีเวช >>คลิ๊ก<< View our Specialists in our Obstetrics Doctors Page

สามารถชมวิดีโอของศูนย์สูติ-นรีเวชได้ตามรายการ

 • สัมภาษณ์ลูกค้า ที่ทำการต่อหมัน https://youtu.be/W7LAsKnx_Bs
 • ตอบคำถามเรื่องการแก้หมัน / ต่อหมัน https://youtu.be/rWHXdWmqsQc
 • เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชช่วยโรคภายในของคุณผู้หญิง https://youtu.be/HniuLJLj_X0
 • วัยทอง https://youtu.be/k3_W3FiGWEU
 • อาการปวดประจำเดือนเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณผู้หญิงหรือไม่?  https://youtu.be/sHy7hC8qMnU
 • COVID 19 กับคุณแม่ตั้งครรภ์ https://youtu.be/Y4oVccavDHM
 • ลูกดิ้น นับอย่างไร และควรสังเกตอย่างไร https://youtu.be/uFQfzS-Y_IU
 • ลูกสะอึกกับลูกดิ้นแตกต่างกันอย่างไร อันตรายหรือไม่ https://youtu.be/uoivg6bKu98
 • ยาประเภทไหนที่มีผลต่อลูก สำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ https://youtu.be/GuaVDfANRB4
 • คำแนะนำการดูแลคุณแม่หลังคลอด https://youtu.be/thYpqQ8jvC4
 • อาการเจ็บท้องเตือนกับอาการเจ็บท้องจริง สังเกตุอย่างไร? https://youtu.be/FbwZ_vEnkDQ