ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม Work shop “ํYoga กับการพัฒนาครรภ์คุณภาพ ปี 5” วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. สำรองที่นั่งได้ที่ : ศูนย์แม่และเด็ก รพ.เอกชัย โทร. 1715 ต่อ 221,222,103,104

1300122