นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ในงาน “ โยคะกับการพัฒนาครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 7 ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณแม่ให้ความสนใจมากที่สุดอีกงานหนึ่งของปี โดยวิทยากร คุณน้ำเพชร หมอแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะบำบัด เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมเยี่ยมชมร้านค้า ที่มาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และแจกผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงาน โดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 100 ครอบครัว