นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย จ.สมุทรสาคร เป็นประธานกิจกรรม “โยคะหัวเราะ ศาสตร์เพิ่มพลังชีวิต” พร้อมหารายได้เพื่อมอบให้กับบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเข้าร่วมกิจกรรม และรับมอบเงินบริจาค

DSC_8457