แพทย์หญิงวริยา อึ่งเส็ง
แพทย์หญิงวริยา อึ่งเส็ง
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
เฉพาะทาง :

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี
– อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รพ.ศิริราช

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร และวันวันพุธ 17.00-20.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126