คุณอาภาพร หทัยทิพรัตน์
คุณอาภาพร หทัยทิพรัตน์
ความชำนาญพิเศษ :นักกิจกรรมบำบัด
เฉพาะทาง : กิจกรรมบำบัด

การศึกษา :

– ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ :
– ตรวจประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก
– ผู้บาดเจ็บทางสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
– ฟื้นฟูทักษะการทำงานของมือ ในผู้บาดเจ็บมือจากอุบัติเหตุ หรือผ่าตัด
– ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะกลืนลำบาก

เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็ก และวัยรุ่นได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126