ชื่อ : แพทย์หญิงชนิดา ขวัญฐิตินันท์
ชื่อ : แพทย์หญิงชนิดา ขวัญฐิตินันท์
ความชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง

เฉพาะทาง : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– American board of Anti-aging and reqenerative medicine

– MS.C. of anti-aging and reqenerative medicine

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ความงาม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201