ตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจติดจากพี่เลี้ยงไปสู่ “ลูกน้อย” ของคุณ

หมายเหตุ: 1. รายการตรวจดังกล่าว ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. (034) 417-999 ต่อ 122 สายด่วน 1715