fbpx

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก

สภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป แต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จากที่เคยทำกับข้าวทานเองในบ้าน เปลี่ยนเป็นทานอาหารฟาสต์ฟูด ทานอาหารประเภทสำเร็จรูป ส่งผลให้เด็กเกิดภาวะน้ำหนักเกิน อาจส่งผลให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก และอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต

สาเหตุโรคอ้วนในเด็ก

  1. การบริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยที่เต็มไปด้วย น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ขนมหวาน อาหารฟาสต์ฟูด
  2. พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่สมดุลกับพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน ออกกำลังกายน้อย เด็กๆจะจดจ่ออยู่กับภาพเคลื่อนไหว ทาง TV จอคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์มือถือ นานๆ
  3. พันธุกรรม พบเป็นส่วนน้อย ถ้าคุณพ่อ คุณแม่มีรูปร่างอ้วน ลูกก็มีโอกาสอ้วนตามไปด้วย
  4. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อในเด็ก

ผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคอ้วนในเด็ก

  1. เหนื่อยง่าย, นอนกรน บางครั้งทำให้นอนหลับไม่สนิท อาจส่งผลเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ (ภาวะ Sleep Apnea)
  2. มีความเสี่ยงเกิด โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไขมันพอกตับ เบาหวาน ซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่านี่คือโรคที่พบในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่โรคเหล่านี้สามารถพบได้ในคนอายุน้อยๆที่มีโรคอ้วนด้วย
  3. ระบบกระดูกและข้อ โดยเฉพาะข้อเข่า และข้อสะโพก เนื่องจากต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ขาโก่ง พบการเสียดสีของผิวหนังระหว่างขาเวลาเดิน
  4. ระบบผิวหนัง มีเหงื่อออกมาก เกิดความอับชื้น และผื่น
  5. ด้านจิตใจ เด็กอ้วนมักขาดความมั่นใจ ถูกล้อเลียน เด็กมีภาวะเครียด ไม่กล้าแสดงออก

แนวทางแก้ไข

ควรพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพ ถ้าพบว่ามีโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ต้องดูแลรักษาตั้งแต่แรกเริ่มตามแนวทางที่เหมาะสม

แนวทางการดูแล

คุณพ่อ คุณแม่ ควรควบคุมปริมาณอาหารของลูกให้รับประทานผัก ผลไม้ที่มีกากใย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง เช่น ขนมขบเคี้ยว ของทอด ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 20 – 30 นาที ต่อวัน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กุมารเวช โทร.034-417999 สายด่วน 1715 ต่อ 9221, 9222

2023-05-17T11:55:44+07:00

Title

Go to Top