คือ ฟันที่เริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน เป็นฟันชุดแรก ที่มีจำนวนทั้งหมด 20 ซี่ ซึ่งจะทยอยขึ้นจนครบและเมื่ออายุ

6-7 ปี ฟันน้ำนมจะค่อยๆ หลุดออกไปเพราะฟันแท้ที่อยู่ใต้กระดูกขากรรไกรดันตัวขึ้นมาแทนที่

ประโยชน์และความสำคัญ

  • ช่วยในการออกเสียงได้ชัดเจนในวัยกำลังฝึกพูด
  • ช่วยในการกัด หรือบดเคี้ยวอาหาร
  • ช่วยให้ฟันกรามน้ำนมที่มีหน้าที่เก็บที่ไว้ให้ฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทน ลดการล้มเอียงของฟัน
  • ช่วยให้กระดูกที่รองรับฟันได้รับการกระตุ้นให้เติบโตขยายใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติ
  • ช่วยให้เกิดความสวยงาม และเกิดความมั่นใจ ในบุคลิกภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพฟันในเด็ก

ตั้งแต่แรกคลอด ผู้ปกครองควรใช้ผ้าชุบน้ำต้มสุกเช็ดทำความสะอาดเหงือกและช่องปากให้กับเด็ก และควรพาเด็กๆ มาพบหมอฟันครั้งแรกตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น (6 เดือน) หรือไม่เกิน 1 ขวบ ซึ่งหมอฟันจะแนะนำวิธีในการทำความสะอาดฟันโดยการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม เพื่อให้ผู้ปกครองได้ไปปฏิบัติกับเด็กได้อย่างถูกต้อง

การเตรียมตัวในการมาพบหมอฟัน

เด็กแต่ละคนจะมีพื้นฐานทางอารมณ์แตกต่างกันออกไป หมอฟันจะมีวิธีในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมในเด็กแต่ละคน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองให้ช่วยด้วย โดย ผู้ปกครองสามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กก่อนมาตรวจฟัน เช่น การจำลองเหตุการณ์แสดงบทบาทในคลินิกทันตกรรม หรือ อาจพาเด็กมาที่คลินิกสร้างความคุ้นเคยก่อนพามารับการตรวจจริง เป็นต้น

ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม : ศูนย์ทันตกรรม โทร. 034-417-999 ต่อ 233 สายด่วน 1715

ทพญ.อมรรัตน์ วุฒิชาติ  ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านเด็ก