fbpx

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะของโรค พบมากในฤดูฝน

อาการ

  • ไข้สูง
  • จุดสีแดงขึ้นตามลำตัว ผิวหนังหรือถ่ายอุจจาระดำ
  • ตับโต กดเจ็บใต้ชายโครงขวา
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหารคลื่นไส้ อาเจียน
 • หากมีอาการ น่าสงสัย ควรพบแพทย์ทันที

การดูแลรักษา

 • กินยาพาราเซตามอล และเช็ดตัวลดไข้
 • ห้ามกินยาแอสไพริน และไอบูโพรเฟน
 • ดื่มน้ำเปล่า หรือน้ำเกลือแร่กินอาหารที่ย่อยง่าย
 • หากปวดท้อง  กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รีบนำส่ง รพ.ทันที

การป้องกัน

 • ป้องกันยุงกัด สวมเสื้อผ้ามิดชิดนอนในมุ้ง ทายากันยุง
 • ป้องกันยุงเกิด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
  1. เก็บบ้าน ให้สะอาดโล่งโปร่ง
  2. เก็บขยะ ทำลายเศษภาชนะที่มีน้ำขัง
  3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงวางไข่
2023-05-17T11:34:14+07:00

Title

Go to Top