ชื่อ : นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา
ชื่อ : นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา
ความชำนาญพิเศษ : โสต – ศอ – นาสิก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

– วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00-16.00 น. วันอังคาร-วันศุกร์ 09.00-19.00 น. วันอาทิตย์ 09.00-12.00น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Pansak Luengjitvatana