ชื่อ : นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา
ชื่อ : นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา
ความชำนาญพิเศษ : โสต – ศอ – นาสิก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

– วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00 – 16.00 น. (วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 09.00 – 19.00 น.) วันพุธ 09.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตา หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277, 278

Schedule an Appointment with Dr. Pansak Luengjitvatana