นายแพทย์พยุงศักดิ์ ศักดาภิพาณิชย์
นายแพทย์พยุงศักดิ์ ศักดาภิพาณิชย์
ความชำนาญพิเศษ : โสต – ศอ – นาสิก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

–   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–   วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์  14.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111