image001

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาด (มาร์เก็งติ้ง) ณ ห้องค้า บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ EKH ยังเตรียมเดินทางไปโรดโชว์ที่ห้องค้า หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในลำดับถัดไปอีกด้วย