ac2e42315b2b2aec9b8513255419211a-0

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) พร้อมด้วยคุณถกล บรรจงรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ เผยแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง โดยได้รับอานิสงส์จากธุรกิจเข้าสู่ช่วง High Season ประกอบกับเริ่มเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้มีบุตรยาก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป