1412315บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “EKI-IVF Grand Opening Ceremony” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (มีรถตู้ VIP รับ-ส่ง ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดา ในเวลา 08.00 น.) ภายในงาน นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล จะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษกับ “คุณทาทา ยังและครอบครัว” ในหัวข้อ “The origin of life เติมเต็มคุณค่าของครอบครัว”