ความเสี่ยงมะเร็งที่มักโดนมองข้าม

HPV คือ Human papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งไม่ได้จำกัดว่าจะเกิดเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือใช้ช่องทางสัมพันธ์ใด เช่น ทางช่องคลอด ทวารหนัก ช่องปาก ล้วนสามารถติดเชื้อ HPV ได้ ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องสอดใส่ เพียงแค่การสัมผัสอย่างใกล้ชิดระหว่างผิวหนัง กับอวัยวะเพศ ก็ติดเชื้อได้

เชื้อ HPV ไม่เพียงก่อให้เกิด มะเร็งปากมดลูก แต่ HPV มีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ 6/11/16/18/31/33/45/52/58 ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ หูดหงอนไก่ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากเชื้อ HPV นี้ เกิดได้ทุกเพศจริงๆ

ความเสี่ยงของไวรัส HPV กับกลุ่มเพศสีรุ้ง

 • ผู้ชายข้ามเพศ (Transmen) กรณียังมีมดลูก ก็จะยังมีความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ซึ่งพบได้ทั้งจากเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ และไม่สอดใส่ รวมถึงการใช้นิ้ว หรือ เซ็กส์ทอย ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อ HPV ได้เช่นกัน
 • ผู้หญิงข้ามเพศ (Tranwomen) เสี่ยงต่อมะเร็งทวารหนัก และถึงแม้จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ และมีช่องคลอดใหม่แล้ว ยังพบว่า HPV ก็จะเป็นสาเหตุของมะเร็งที่ช่องคลอดใหม่ได้ด้วย
 • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) มีโอกาสเป็นมะเร็งทวารหนักสูงถึง 40 เท่า
 • ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง (WSW) มักจะติดเชื้อจากการใช้นิ้วหรือเซ็กส์ทอยเข้าทางช่องคลอด หรือทางทวารหนักของอีกฝ่ายหนึ่ง
  สถิติน่ารู้
 • 8 ใน 10 ของคนทั่วไป ได้รับเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต
 • ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) พบการติดเชื้อ HPV สูงกว่า 2 – 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง (MSW)
 • หลังได้รับเชื้อ HPV แล้ว เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายแบบไม่แสดงอาการได้ถึง 10 ปี แต่ยังคงแพร่เชื้อ และเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อได้น้อยลง จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเป็นมะเร็งได้มากขึ้น
 • Oral Sex ก่อให้เกิดมะเร็งช่องปากและลำคอ จากเชื้อ HPV สูงกว่าผู้สูบบุหรี่ที่เคยเป็นสาเหตุหลักมาก่อน (ข้อมูลโดย : ศูนย์ควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • ถุงยาง ไม่สามารถป้องกันเชื้อ HPV ได้ 100% เพราะยังมีการสัมผัสอยู่ โดยเฉพาะส่วนที่ถุงยางไม่ครอบคลุม

การป้องกัน

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ทั้งทางช่องคลอด ทวารหนัก และปาก
 • ใช้แผ่น dental dam เมื่อทำออรัลเซ็กส์กับอวัยวะเพศหญิงและทวารหนัก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งทวารหนัก อย่างสม่ำเสมอ
 • ฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งต่างๆ จากเชื้อ HPV และลดความเสี่ยงการเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คู่นอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศํลยกรรมโรงพยาบาลเอกชัย โทร.034-417999 ต่อ 132, 133 สายด่วน 1715